Co je to Reiki


     REIKI není sekta, víra ani žádné náboženství. REIKI je energie lásky. REIKI je japonské slovo, které se vyslovuje „rejki“. Je složeno ze dvou znaků. Je to znak REI, což  znamená vesmírný, universální a životodárný a znak KI, který má význam energie nebo síla (můžeme se setkat s různými názvy pro životní energii, polynéští Hunové nazývají tuto léčivou sílu Mana a američtí Irokézové jí říkají Orenda. V Indii je známá jako Prána, v Hebrejštině jako Ruach, v islámských zemích jako Barraka a v Číně jako Čchi. V Japonsku se tato energie nazývá Ki). REIKI je tedy vesmírná uzdravující energie, která působí nejen na naše fyzické tělo, ale i na všechna další jemnohmotná těla. Je to celostní léčebná metoda. Při léčení se tak neodstraňují pouze projevy nemoci, ale i jejich příčina. Léčí se tedy nejen tělo, ale i duše. REIKI lze použít na léčení prakticky čehokoliv.

     Abychom mohli „žít“ probíhá v našem těle energie (ki, čchi,…), která udržuje naše tělo ve správné kondici a „provozuschopném stavu“. Energie protéká tělem po drahách, kterým říkáme meridiány a také okolo nás v tzv. auře. Pokud však dojde z nějakého důvodu k omezení proudění energie, nebo dokonce z jejímu zastavení, objeví se nemoc. Vznikají zde tak zvané bloky. K tomuto narušení správného toku energie může dojít stresem, strachy, špatnými myšlenkami, stravou apod. Dá se říci, že za všemi nemocemi se skrývají nějaké emoce. Tuto narušenou rovnováhu lze pomocí REIKI znovu obnovit. Energie REIKI je energií bezpodmínečné lásky, tzn. lásky bez jakýchkoliv podmínek. Při jejím používání si sama najde nejpotřebnější místo, kde je jí potřeba a teče tímto směrem a nabíjí poškozené orgány nebo tkáně pozitivní energií. Zvyšují se vibrace ve fyzickém i ostatních tělech, všude, kde jsou negativní myšlenky nebo emoce zakotveny. Tímto dojde k jejich postupnému uvědomění a rozpuštění. Pravidelným používáním REIKI dochází i k odplavování jedů a toxinů z těla.

     Stále se ozývají dotazy, zda lze energií REIKI uškodit. REIKI je jak jsem už dříve uvedl energií lásky, je to vlastně láska sama a z tohoto důvodu jí není možné uškodit nebo ji zneužít. Stejně tak není možné se předávkovat REIKI. Víme, že REIKI nelze uškodit, to ale neznamená, že člověk, který je zasvěcen do REIKI a pracuje s touto energií, nemůže škodit. Škodit a ubližovat je velmi jednoduché a stačí na to pouze „správně“ použitá myšlenka. Lidská myšlenka je totiž tvořivá a nejsilnější lidská „zbraň“. Ale o tom až někdy příště.                                     REIKI
•  Je energie lásky
•  Je dar na celý život
•  Urychluje duchovní rozvoj člověka
•  Podporuje a aktivuje schopnost těla léčit samo sebe
•  Navozuje stav maximální relaxace a harmonie
•  Obnovuje duševní, energetickou a mentální rovnováhu
•  Obnovuje tok životní energie a odstraňuje její blokády v těle
•  Pomáhá odstraňovat jedy a toxiny z těla
•  Působí tam, kde je to potřeba
•  Je prospěšná pro duši i tělo jak pro klienta tak pro předávajícího
•  Lze použít na člověka, živočichy, rostliny, ale i na neživé věci
•  Zvyšuje vibrace a tím předává životní energii
•  Nevysiluje, člověk nepředává svoji energii
•  Její použití je velmi jednoduché a může ji používat kdokoliv (po zasvěcení)
•  Nezná vzdálenosti, překážky a ani čas
•  Není potřeba víry ani zvláštních schopností
•  Lze kombinovat s jinými léčebnými metodami
Jiří Polcar
Kdo chce, hledá způsoby  -  Kdo nechce, hledá důvody