Energetický systém člověka
   Tento systém obsahuje tři základní složky:
1. Vibrační pole energií (energetická těla), aura
2. Čakry (centra energie)
3. Meridiány (nádí, rozvodné kanálky)
Aura
     Aura je energetické vyzařování člověka. Toto jemné vyzařování zrcadlí charakter, vlastnosti, zdravotní stav, duševní vývoj a duchovní podstatu jedince. Určité barvy a jejich vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla. Aura je u každého člověka zcela specifická, jedinečná a nezaměnitelná.
     Vyzařování aury sahá do určité vzdálenosti od našeho těla, a když se k sobě přiblíží osoby na určitou vzdálenost, dochází k vzájemnému prolínání jejich aurických polí. Dojde tím k vzájemné výměně energie mezi jejich aurami, k předání informační hladiny obsahu jejich vlastní podstaty. A toto je právě tím oním pocitem, kdy se v přítomnosti určité osoby cítíme dobře a je nám sympatická, či zase naopak, kdy je vám dotyčná osoba nesympatická. Je to způsobeno právě rozdílnými vibračními energiemi, které se projevují buď příbuznými frekvencemi jejich vyzařování či souzněním, nebo také rozdílnými vibracemi, které se diametrálně liší od našich vlastních vibrací.
     Aura má své specifické oblasti, které vypovídají svým barevným zářením o stavu člověka. Tyto oblasti jsou ve vzájemné součinnosti s oblastí čaker, které spolupůsobí či ovlivňují ta která místa v našem aurickém vyzařování.
Stejně tak, jako máme sedm hlavních čaker, jsme obklopeni sedmi energetickými obaly, nebo se dá také říci těly.
Jiří Polcar
Kdo chce, hledá způsoby  -  Kdo nechce, hledá důvody
   ČAKRY
     Slovo čakra pochází ze sanskrtu a znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry nejsou ale samostatné, ale jsou spojeny sítí kanálů kudy proudí energie. Nevyrovnanost jedné čakry má proto vliv i na ostatní, neboť základem všeho je vyrovnaný a rovnovážný stav. Čakry představují spojení vyšších vibračních úrovní s nižšími oblastmi. Pracujeme především se sedmi hlavními čarami, které jsou nad sebou ve středu těla. Čakra má tvar trychtýřku a v asijských zemích jsou zobrazovány jako květ lotosu. Každá čakra má specifickou barvu a otáčí se. Každá čakra má svůj protějšek na zadní straně těla. Kromě těchto hlavních čaker je asi 40 vedlejších. Celkový počet je uváděn kolem 88 000.
     Každá hlavní čakra na přední straně těla má svůj protějšek na zadní straně těla a polu jsou považovány za přední a zadní aspekt téže čakry. Přední aspekty souvisejí s pocity, zadní s vůlí a tři čakry na hlavě s mentálními procesy (viz obr.). Jak na obrázku vidíme, druhá čakra se skládá z 2A a 2B, třetí čakra z 3A a 3B a tak dále až po šestou čakru. První a sedmou čakru bychom také mohli považovat za dvojici, jelikož jsou jakýmisi otevřenými konci hlavního vertikálního proudu síly, který pulzuje nahoru a dolů podél páteře a do kterého jsou všechny čakry zaústěny. Každá hlavní čakra na přední straně těla má svůj protějšek na zadní straně těla a polu jsou považovány za přední a zadní aspekt téže čakry. Přední aspekty souvisejí s pocity, zadní s vůlí a tři čakry na hlavě s mentálními procesy (viz obr.). Jak na obrázku vidíme, druhá čakra se skládá z 2A a 2B, třetí čakra z 3A a 3B a tak dále až po šestou čakru. První a sedmou čakru bychom také mohli považovat za dvojici, jelikož jsou jakýmisi otevřenými konci hlavního vertikálního proudu síly, který pulzuje nahoru a dolů podél páteře a do kterého jsou všechny čakry zaústěny.
Blokace čaker
     Jak jsem již uvedl dříve, dochází vlivem emocí, strachů apod. k určitým blokacím toku energie v těle. Stejným způsobem mohou být zablokovány i čakry (patří do stejného energetického systému lidského těla). Zablokovanou čakru můžeme diagnostikovat několika způsoby. Mezi první lze uvést pozorování těla, nálad a pocitů klienta včetně jeho výpovědi o problémech. Slovní kontakt s klientem je velice důležitý a dokáže odstranit strach a jiné psychické bloky při léčení a zároveň nám ukáže směr vedení terapie. Dalším možným způsobem je použití kyvadla. Harmonická čakra způsobuje velké kruhy, opisovány ve směru otáčivého pohybu čakry, nad narušenou čakrou kyvadélko opisuje kruhy malé nebo dokonce žádné. Úroveň otevření čakry lze zjistit také rukou, kdy můžeme cítit sílu proudící energie. Nejjednodušší je to pro ty, kdo vidí auru i čakry. Uvolnit blokády a nastolit harmonii a rovnováhu lze samozřejmě pomocí REIKI. Používají se také drahé kameny, aromatické oleje, hudba, barvy apod. Během čištění čaker se mohou uvolňovat staré uložené emoce nebo pocity (klient může propukat v smích, stejně tak může i plakat), mohou se objevit na krátkou dobu i starší a déletrvající zdravotní problémy. Toto uvolňování je normální a je důležité jim nechat volný průběh a nesnažit se do probíhajícího čištění a uvědomování si zasahovat. Po odstranění blokád dojde k harmonizaci celého těla a ke zlepšení fyzického i psychického stavu.

Harmonizace čaker
DRAHÉ KAMENY
     Nosíme je v blízkosti čakry, kterou harmonizujeme nebo si připravujeme k pití "kamennou" vodu. (voda pramenitá, do které vhodíme kámen, který chcete, aby vás ovlivňoval, necháte nejméně 3 hodiny nabít na sluneční svitu, pijeme 3x denně hrnek)
     K rychlému očištění stačí, když kámen držíte minutu či dvě pod tekoucí vodou, v ideálním případě v pramenité vodě ale v nouzi postačí i vodovod . Kameny je důležité pravidelně čistit nejméně 2-3 krát ročně. Po nemoci či velké zátěži je dobré vyčistit kámen pod tekoucí vodou a opět nabít energií Slunce nebo Měsíce.

BARVY
     Používáme tak, že se oblékáme do barev té čakry, kterou právě harmonizujeme (zejména v místě, kde se na těle nachází), konzumujeme potraviny těchto barev ( červená - řepa, jahody, oranžová pomeranč, mrkev, žlutá - ananas, žl. paprika, apod...), pijeme barevnou vodu(ne s umělými barvivy).
Je mnoho způsobů harmonizace. Je to aromaterapie a další. Pro základní informaci to, myslím, stačí. Případní zájemci si určitě najdou spoustu zdrojů vhodných ke studiu.
     Při práci na čakrách bychom si měli uvědomit, že se jedná o propojený systém. „ROZHÝBÁNÍM“ JEDNÉ ČAKRY OVLIVNÍME I ČAKRY ZBÝVAJÍCÍ. Abychom předešli nežádoucím účinkům, ať je to přílišné utlačení jedné energie na úkor jiné, nebo naopak nekontrolovatelné projevy nadměrně vybuzené čakry, nezapomínejme na harmonizační cvičení. Ta mohou mít podobu vizualizace a sladění jednotlivých čaker, zpěvu matry "óm" - základního zvuku vesmíru nebo prodýchávání kanálu (středu páteře, respektive středu míchy), na němž jsou hlavní čakry umístěny a kterým proudí mezi čakrami energie.