Zasvěcení do Reiki
     K aktivaci REIKI je nutné absolvovat takzvané zasvěcení nebo naladění. Kdy je vhodná doba pro zasvěcení do vyššího stupně? Toto je velmi diskutovaná otázka. Zde si opět mnoho učitelů hraje na "Boha". Dle mého názoru záleží jen a pouze na rozhodnutí samotného žáka. Řeči typu musíš  mít předchozí zasvěcení ode mne, musíš čekat x měsíců nebo let jsou podle mého přesvědčení nesmysl. I zde platí zásada, že každá bytost má svobodnou vůli a vše je jenom na jejím rozhodnutí a zodpovědnosti. Já ji jako mistr a učitel předám vše co mohu a vím a zbytek je na ní. Při léčení a praxi jsem vždy ochoten pomoci a poradit co je v mých silách. Nedávám a ani neschvaluji žádná striktní nařízení a postupy. Určitý postup je vždy nutný, ale rozhodně to není dogma. Člověk musí používat především svoji intuici a řídit se jí. Pokud cítíte, že daný postup není pro klienta vhodný nebo že potřebuje něco jiného, změňte to. Toto je podle mého jediná správná cesta. Být při praktikování REIKI neustále ve stresu, že dělám něco špatně, nebo že jsem na něco zapoměl, rozhodně neprospívá ani léčiteli ani klientovi. Reiki je energií lásky. To znamená především pohoda a klid.
     Při zasvěcení otevře mistr REIKI kanál, který Vám umožní využívat energii REIKI. Toto otevření kanálu je nezvratné a je na celý život. Právě toto zasvěcení odlišuje REIKI od jiných způsobů léčení. Při tomto rituálu mají zasvěcovaní různé zážitky. Liší se však člověk od člověka. Někdo vidí obrazy, někdo i celý „film“, jiný vidí jen změť barev, někomu se zjeví symboly apod. Někdo pocítí neskutečný pocit lásky a sounáležitosti s Bohem. Zážitky nemají vliv na kvalitu zasvěcení a to, že člověk nemá nijak zvláštní nebo žádné zážitky, neznamená, že je jakýmkoliv způsobem horší nebo méně vhodný. Každý člověk je jedinečný a zde to platí dvojnásob. Ihned po tomto zasvěcení je člověk schopen používat REIKI. Většině začne fungovat práce s kyvadlem, pokud tak již nebylo. Je možné na druhém člověku najít čakry a místa na těle s nějakými problémy nebo energetickými anomáliemi (blokace). Po zasvěcení začíná 21 denní čistící proces, při kterém dochází k čištění čaker a k vylučování toxinů z těla. Čištění probíhá individuálně. Někomu se častěji mění nálada, cítí změny i ve svém fyzickém těle. Mohou se vracet staré vzpomínky a zážitky. Důležité je po zasvěcení přijímat zvýšené množství tekutin (nejlépe vody) a to kolem 3 litrů denně.
     Je třeba si uvědomit, že neléčí přímo člověk, ale je pouze prostředníkem (kanálem) pro aplikaci REIKI. Vyplývá z toho také to, že léčení nás nemůže vyčerpat, protože nepoužíváme svoji energii. Používáme energii z nevyčerpatelného zdroje. Setkal jsem se i s názorem, že raději REIKI nepoužiji, protože si ji vyplýtvám a až ji budu potřebovat tak nebude k dispozici. Je to nesmysl a je třeba používat REIKI co nejčastěji jak pro ostatní tak především pro sebe. REIKI je všude kolem nás a je jí dostatek.
     Jestliže někdo umírá, REIKI tento proces může usnadnit, ale nezabrání určenému času odchodu ze života.
     Občas se stává, že léčená osoba i přes souhlas danému působení REIKI, nevěří. Pokud dá souhlas, probíhá léčení bez ohledu na to, zda člověk věří, nebo ne. REIKI však nejde proti něčí vůli, léčená osoba se rozhoduje sama, zda přijímá tuto energii, nebo ne.
     REIKI nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, léčitel nic nesvede. Když na takovou situaci narazí nový nebo nezkušený léčitel, může to otřást jeho sebedůvěrou, zejména když příjemce trvá na tom, že energii přijímá - ale není tomu tak. Problém je s příjemcem, ne s léčitelem.

Zasvěcení REIKI se dělí na tři stupně :
REIKI   I - základní stupeň
Při zasvěcení jsou rozšířeny a aktivovány čtyři základní čakry :
a) korunní čakra - otevírá přístup k energii REIKI
b) čakra třetího oka - zlepšení intuice a mimosmyslového vnímání
c) krční čakra - otevírá se brána k vyššímu vědomí
d) srdeční čakra - otevírá srdce neomezené a bezpodmínečné lásce
Léčitel se základním stupněm dokáže léčit sebe a ostatní „pouze“ kontaktním způsobem. To znamená fyzickým přikládáním rukou na sebe nebo na klienta.

REIKI   II
Aktivují se vedlejší dlaňové čakry. Toto zasvěcení působí více na emocionální a duchovní úrovni. Tudíž se mohou vynořovat staré nevyřešené situace k vyřešení. Objevuje se zde možnost použití silných symbolů, které dokáží energii mnohonásobně zesílit a tím zkrátit dobu terapie, ale účinek je vyšší. Velice důležitou změnou je možnost pracovat s REIKI nezávisle na čase a to jak do budoucnosti tak minulosti a na jakoukoliv vzdálenost. Léčení tudíž může probíhat na dálku bez přítomnosti klienta. Dají se řešit problémy mentálně psychických poruch různého druhu i karmické problémy.

REIKI   IIb
Jedná se o rozšiřující a prohlubující stupeň stupně II. Jsou zde vyučovány nové symboly, které nepřímo souvisí s REIKI a které rozšiřují možnosti a zvyšují kvalitu terapií. Učí se zde ošetřovat potraviny, meditovat a čistit místnosti.

REIKI   III
Je to mistrovský stupeň. Zasvěcení působí především v oblasti duševní. Je zde předán mistrovský symbol. Ten, kdo se rozhodl a cítí se být připraven absolvovat třetí stupeň, by měl být vnitřně přesvědčen, že REIKI je jeho cesta. Je nutné překonat mnoho nástrah a problémů jako je nepochopení přátel, čas na učení, finanční náročnost a další. Stupeň tři se dělí na mistr léčitel a mistr učitel. Rozdíl je pouze v tom, že mistr učitel má schopnost zasvěcovat ostatní.

Jiří Polcar
Kdo chce, hledá způsoby  -  Kdo nechce, hledá důvody